Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής Gormiti.

 

H εταιρεία με την επωνυμία Giochi Preziosi S.p.A., με έδρα στη Via delle Primule, 5, 20815 Cogliate MB Ιταλία - Αριθμός ΑΦΜ 05935650969 (στο εξής «Giochi Preziosi»)  δεσμεύεται να προστατεύει το διαδικτυακό απόρρητο των χρηστών της εφαρμογής Gormiti. Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και μεταφορτώθηκε σε πλατφόρμα τρίτων (“Κατάστημα/ Store") προκειμένου να σας επιτρέψει να γνωρίζετε εκ των προτέρων την πολιτική απορρήτου μας για να κατανοήσετε τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας στοιχείων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Gormiti ("Εφαρμογή") και, εάν είναι απαραίτητο, να είστε σε θέση να συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με ρητό και ενημερωμένο τρόπο.

Σε γενικές γραμμές, οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα επιλέξετε να παρέχετε στην Giochi Preziosi μέσω της Εφαρμογής Gormiti ή που συλλέγονται με άλλο τρόπο μέσω της Εφαρμογής Gormiti, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Giochi Preziosi (οι "Υπηρεσίες"), όπως ορίζονται καλύτερα στην παράγραφο 3 παρακάτω, θα επεξεργαστούν με νόμιμο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Για το σκοπό αυτό και όπως περιγράφεται περαιτέρω, λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο περιορισμός του σκοπού, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία με την επωνυμία Giochi Preziosi όπως προσδιορίζεται παραπάνω είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της Εφαρμογής.

 

 1. Είδη Προσωπικών Δεδομένων Χρήστη που επεξεργάζονται

 

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, σας ενημερώνουμε ότι η Giochi Preziosi θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται - επίσης ανάλογα με τις αποφάσεις σας σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών - ενός διαδικτυακού αναγνωριστικού (συμπεριλαμβανομένου του ψευδώνυμου) και του κωδικού PUC, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από την Εφαρμογή, ο οποίος σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε ή να αναγνωρίζεστε ("Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη").

Τα δεδομένα χρήστη σας μπορούν να συλλεχθούν όταν παρέχονται εθελοντικά από εσάς (π.χ. όταν δημιουργείτε τον προσωπικό σας λογαριασμό για να λάβετε τις Υπηρεσίες).

 

 

 

 

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μπορεί να επεξεργαστεί η Giochi Preziosi μέσω της Εφαρμογής Gormiti είναι τα εξής:

α. Όνομα, Στοιχεία Επικοινωνίας και άλλα Δεδομένα Χρήστη

l το ψευδώνυμο που θα επιλέξετε κατά την εγγραφή σας

l τη χώρα από την οποία πραγματοποιείται η σύνδεση

l περαιτέρω πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που αποφασίζετε να επικοινωνήσετε προς την Giochi Preziosi μέσω των στοιχείων σας που παρέχονται στην Εφαρμογή.

l Τα δεδομένα της συσκευής σας: πατώντας "εγκατάσταση" στο Κατάστημα/Store, εξουσιοδοτείτε την Giochi Preziosi να εγκαταστήσει την Εφαρμογή στην κινητή συσκευή σας (εφεξής "Συσκευή"), καθώς και να διαβάσετε ορισμένα Δεδομένα χρήστη που δεν είναι στη συσκευή σας που είναι απαραίτητα για την επιτυχή εγκατάσταση (π.χ. μοντέλο συσκευής, έκδοση λειτουργικού συστήματος, ανάλυση οθόνης, τύπος σύνδεσης δικτύου, γλώσσα κ.λπ.). Η κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση της εφαρμογής: δεν μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, εκτός εάν αφαιρέσετε την Eφαρμογή από τη συσκευή σας.

Εμφανίζονται επίσης ορισμένα πρόσθετα τεχνικά δεδομένα: κωδικός χώρας κινητής τηλεφωνίας (MCC), κωδικός δικτύου κινητής τηλεφωνίας (MNC), όνομα του φορέα κινητής τηλεφωνίας και εάν το δίκτυο του φορέα εκμετάλλευσης επιτρέπει κλήσεις VoIP. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν συγκρατούνται από την Giochi Preziosi και δεν εκτελείται καμία επεξεργασία σε αυτές πλην της εμφάνισή τους.

 

β. Δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά από τον χρήστη και δεδομένα ανηλίκων

 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, επιτρέπεται να παρέχετε διάφορους τύπους πληροφοριών στην Giochi Preziosi μέσω της εφαρμογής, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν όχι μόνο Δεδομένα Χρήστη αλλά και προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με άλλα άτομα.

Σε κάθε περίπτωση όπου αποφασίσετε να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με άλλα άτομα, θα θεωρηθείτε ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με αυτά τα προσωπικά δεδομένα και πρέπει να αναλάβετε όλες τις εγγενείς νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αποζημιώσετε πλήρως την Giochi Preziosi έναντι οποιωνδήποτε καταγγελιών, αξιώσεων ή απαιτήσεων αποζημίωσης για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από τρίτα μέρη των οποίων τις πληροφορίες παρέχετε μέσω της Εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, εάν παρέχετε ή επεξεργάζεστε με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα τρίτων κατά τη χρήση της Εφαρμογής, εγγυάστε - αναλαμβάνοντας κάθε σχετική ευθύνη - ότι έχετε τη συγκατάθεση αυτών των τρίτων ή έχετε άλλους κατάλληλους λόγους για τους οποίους δίνετε στην Giochi Preziosi αυτές τις πληροφορίες.

 

Η Giochi Preziosi σας συνιστά να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή υπό την επίβλεψη ενός γονέα/κηδεμόνα, εάν είστε ανήλικος.

 

Εάν μέσω των τρόπων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, κοινοποιείτε στην Giochi Preziosi Δεδομένα Χρήστη ή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ανήλικο, εγγυάστε από τώρα - αναλαμβάνοντας κάθε σχετική ευθύνη - ότι αυτή η συγκεκριμένη παροχή πληροφοριών βασίζεται στην πρότερη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα ή κάτοχο της γονικής αρχής ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού.

 

γ. Δεδομένα περιήγησης

 

Η λειτουργία της εφαρμογής περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων υπολογιστών και διαδικασιών λογισμικού, οι οποίες συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της εφαρμογής ως μέρος της βασικής λειτουργίας τους. Η Giochi Preziosi δεν συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, αλλά αυτές από τη φύση τους θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους χρήστες να ταυτοποιηθούν, είτε απευθείας μέσω αυτών των πληροφοριών είτε χρησιμοποιώντας άλλες πληροφορίες που συλλέγονται. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, των ονομάτων τομέα του υπολογιστή σας, των διευθύνσεων URI (Uniform Resource Identifier) ​​των πόρων που ζητάτε στην Εφαρμογή, του χρόνου υποβολής των αιτημάτων, της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτημάτων στο διακομιστή, τις διαστάσεις του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση σε ένα αίτημα, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που έστειλε ο διακομιστής (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και ούτω καθεξής. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, καθώς και για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της και για τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων και / ή κατάχρησης της εφαρμογής. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά της Εφαρμογής ή τρίτων μερών: με εξαίρεση την περίπτωση του τελευταίου σκοπού, αυτά τα δεδομένα δεν διατηρούνται για περισσότερο από 14 μήνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Σκοποί της Επεξεργασίας

 

Η Giochi Preziosi σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα Χρήστη, που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής Gormiti, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εφαρμογή και να καταχωρήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό στην Εφαρμογή. Για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και να σας βοηθήσει σε περίπτωση που χάσετε ή ξεχάσετε τα στοιχεία σύνδεσης / κωδικού πρόσβασης ή για να σας παρέχει οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ζητάτε, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κωδικού πρόσβασης ("Παροχή Υπηρεσιών").
 • για να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις που απαιτούν από την Giochi Preziosi να συλλέγει και / ή να επεξεργάζεται περαιτέρω ορισμένους τύπους δεδομένων χρήστη («Συμμόρφωση»)
 • για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή κατάχρησης της Εφαρμογής Gormiti ή οποιαδήποτε άλλη δόλια δραστηριότητα και προκειμένου η Giochi Preziosi να προστατευθεί με ένδικα μέσα.

 

 1. Λόγοι επεξεργασίας

 

Η Giochi Preziosi βασίζεται στις παρακάτω νομικές βάσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3:

 

 • Παροχή Υπηρεσιών: η επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες και, συνεπώς, για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας. Δεν είναι υποχρεωτικό να παρέχετε τα δεδομένα χρήστη στη Giochi Preziosi για το σκοπό αυτό, ωστόσο, εάν δεν το κάνετε, η Giochi Preziosi δεν θα μπορεί να σας παρέχει καμία υπηρεσία.
 • Συμμόρφωση: η επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για την Giochi Preziosi προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις. Όταν παρέχετε Δεδομένα χρήστη στην Giochi Preziosi, πρέπει να τα επεξεργαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη διατήρηση και αναφορά των Δεδομένων χρήστη σας στις επίσημες αρχές για συμμόρφωση με φορολογικούς, τελωνειακούς ή άλλους νόμους.
 • Απάτη ή Κατάχρηση: Οι πληροφορίες που συλλέγονται για αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πρόληψη και / ή τον εντοπισμό τυχόν δόλιων δραστηριοτήτων ή κατάχρησης κατά τη χρήση της Εφαρμογής και επομένως θα επιτρέψουν στην Giochi Preziosi να προστατευθεί με ένδικα μέσα.

 

 

 1. Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη μπορεί να μοιραστούνε με τις ακόλουθες οντότητες («Παραλήπτες»):

 • Φορείς που δρουν συνήθως ως εκτελούντες εκ μέρους της της Giochi Preziosi όπως:      πρόσωπα, εταιρείες ή επαγγελματικές επιχειρήσεις που παρέχουν στην Giochi Preziosi συμβουλές σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών σε θέματα: λογιστικά, διοικητικά, νομικά και φορολογικά, χρηματοοικονομικά, και συλλογής χρεών σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών
 • Οντότητες που ασχολούνται με την παροχή των Υπηρεσιών (π.χ. παρόχους φιλοξενίας, παρόχους πλατφόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή / και για την εκτέλεση τεχνικής συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης εξοπλισμού δικτύου και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών).
 • Πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Giochi Preziosi να επεξεργάζονται δεδομένα χρήστη που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται αυστηρά με την παροχή των Υπηρεσιών, τα οποία δεσμεύονται για εμπιστευτικότητα ή έχουν επαρκή νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας (π.χ. υπάλληλοι της Giochi Preziosi) ·
 • Εταιρείες του Ομίλου Giochi Preziosi για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς.
 • Δημόσιους φορείς, οργανισμούς ή αρχές στους οποίους ενδέχεται να ανακοινωθούν τα δεδομένα σας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή δεσμευτικές εντολές από αυτους τους φορείς, οργανισμούς ή αρχές.

 

 1. Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα χρήστη ενδέχεται να μεταφερθούν σε παραλήπτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Giochi Preziosi διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων χρήστη από αυτούς τους παραλήπτες πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πράγματι, οι μεταφορές μπορεί να βασίζονται σε απόφαση επάρκειας ή σε συμβατικές ρήτρες προτύπων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μεταφορές διατίθενται κατόπιν αιτήματος στην Giochi Preziosi γράφοντας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παρακάτω στην Ενότητα 8.

 

 1. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα χρήστη που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της Παροχής Υπηρεσιών θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για αυτόν τον σκοπό (π.χ. για τη διαχείριση του λογαριασμού σας), μετά την οποία θα ανωνυμοποιούνται. Σε κάθε περίπτωση, καθώς αυτά τα Δεδομένα χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς, η Giochi Preziosi ενδέχεται να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα Δεδομένα Χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως ενδέχεται να είναι απαραίτητο για την προστασία των αυτόνομων συμφερόντων της που σχετίζονται με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των Υπηρεσιών.

 

Τα προσωπικά δεδομένα χρήστη που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς Συμμόρφωσης θα διατηρηθούν από τη Giochi Preziosi για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις ή όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τα δεδομένα χρήστη που υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να αποφευχθεί η Κατάχρηση / Απάτη θα διατηρηθούν από την Giochi Preziosi για τον χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για τον προαναφερόμενο σκοπό και ως εκ τούτου έως ότου η Giochi Preziosi υποχρεωθεί να το διατηρήσει για νομική προστασία ή προκειμένου να κοινοποιήσει τέτοια δεδομένα στις αρμόδιες αρχές.

 

 

 1. Δικαιώματα του Υποκείμενου των Προσωπικών Δεδομένων

 

Ως υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα από τη Giochi Preziosi, ανά πάσα στιγμή:

 • πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη σας (ή αντίγραφο αυτών των δεδομένων χρήστη), καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων ·
 • Διόρθωση ή ενημέρωση των δεδομένων χρήστη που επεξεργάστηκαν από την Giochi Preziosi, όπου ενδέχεται να είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 • Αίτημα για διαγραφή των δεδομένων χρήστη που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Giochi Preziosi,
 • Αίτημα για τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων Χρήστη που επεξεργάζεται η Giochi Preziosi,
 • Αποκτήσετε ένα αντίγραφο των Δεδομένων χρήστη σας σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφής.

 

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματά σας γράφοντας στην Giochi Preziosi στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@giochipreziosi.it.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων χρήστη σας είναι παράνομη.